Drita – Puls teatar Lazarevac / Narodno pozorište Niš

Danica Nikolić Nikolić

DRITA  (alb. svetlost)

Po motivima drame Ne plači, Petra Stamena Milovanovića

Režija – Ksenija Krnajski

Dramaturg i lektor – Nataša Ilić

Scenograf – Dejan Pantelić

Kostimograf – Sonja Kotorčević

Kompozitor – Vladimir Petričević

Scenski pokret – Maja Milanović Bajčetić

Dizajn svetla – RADOMIR STAMENKOVIĆ

Igraju:

Drita/Ljubica – Ana ćuk / MIHAELA STAMENKOVIĆ

Besim – Aleksandar Marinković

Besarta – Jasminka Hodžić

Krešnik – LAZAR MAKSIĆ

Stevan – Aleksandar Trmčić

Dara/Zana – Jelena Cvijetić

Smilja – MAJA SOFRONIJEVIĆ

U zimu 1915, nakon invazije Centralnih sila na Srbiju, počelo je povlačenje vojske i naroda preko zavejanih albanskih planina do obale Jadranskog mora, odakle su saveznici organizovali transport do ostrva u Jonskom moru. Na ovom putu srpski narod doživeo je jedan od najvećih egzodusa u svojoj istoriji. Od gladi, hladnoće i iscrpljenosti umrlo je oko 245 000 ljudi. Dodatni problem predstavljali su česti napadi odmetnutih albanskih plemena na izbegličke kolone. Ovaj događaj u srpskoj istoriji poznat je kao Albanska golgota.

U ovaj istorijski okvir smeštena je dramatična priča o Ljubici, ženi srpskog oficira, koja je sa još 6 žena odlučila da se žrtvuje i ode u albansko selo kao robinja, ne bi li time ispunila ultimatum plemenskih vođa i  omogućila slobodan prolaz srpskoj koloni. Drama prati 3 godine njenog života u albanskoj kući, 3 godine iščekivanja i nade da će muž doći po nju, ali i suštinsko buđenje ženskog bića.

Ovo je ljubavna priča u kojoj se prepliću večite teme žrtvovanja, časti, izbora i slobode onda kada pravog izbora nema i kada je svaki izbor, zapravo, nesloboda.