Покретање поступка јавнe набавкe мале вредности бр. 526

Датум почетка: 29.08.2014

Управни одбор Позоришта Тимочке крајине “Зоран Радмиловић” Зајечар објављује

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 526 од 29.08.2014.год.

Радовни на реконструкцији и адаптацији зграде Позоришта Тимочке Крајине „Зоран Радмиловиц“ Зајечар.

 

Прилози за преузимање:

 

 

Напомена: Сви неопходни подаци и информације се налазе у датотекама (фајловима) које можете преузети са линкова изнад.