СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЗОРИШТУ

Владимир Ђуричић                                        УПРАВНИК

 

ОПШТИ СЕКТОР

 

 

Лела Бацић                                               ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР

Драгана Минић                                         РАЗВОДНИК

 

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

 

Снежана Спасић                                      OРГАНИЗАТОР МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА – ШЕФ СЕКТОРА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Милош Спасић                                           БЛАГАЈНИК

 

 

УМЕТНИЧКИ СЕКТОР

 

Миљана Манчић                                  ИНСПИЦИЈЕНТ ДРАМЕ

 

Мирко Стокић                                            СЦЕНОГРАФ

 

СЕКТОР МАРКЕТИНГА И ТЕХНИКЕ

 

Игор Андрејевић                                       ОПЕРАТИВНИ РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА МАРКЕТИНГА И ТЕХНИКЕ, ШЕФ КОМЕРЦИЈАЛЕ И РАДИОНИЦА

 

I СЕКТОР

 

 

 

Љиљана Ђушић                                        ПРОДУЦЕНТ

Мирослав Каменковић                            ПРОДУЦЕНТ

 

II СЕКТОР

 

Тијана Петковић                                        ОРГАНИЗАТОР ОПШТИХ ПОСЛОВА

Душица Богосављевић                            МАНИПУЛАНТ И ДИСТРИБУТЕР УЛАЗНИЦА И ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА

Топлица Голубовић                                   БИЛЕТАР

Весна Тошић                                             ОРГАНИЗАТОР У ОПШТЕМ СЕКТОРУ

 

III СЕКТОР

 

Миомир Реља                                            ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК – ШЕФ ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА

Бобан Симоновић                                    БИНСКИ РАДНИК

Иван Јовановић                                        БИНСКИ РАДНИК

Драган Марковић                                      РЕКВИЗИТЕР

                                                                       ДЕКОРАТEР l

Војислав Војисављевић                          ДЕКОРАТЕР  II

Жељко Дуцић                                             ТЕХНИЧАР ТОНА

 

 

Миодраг Марковић                                    МАЈСТОР У РАДИОНИЦИ НА ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ И ОПРЕМЕ

 

IV СЕКТОР

 

Жељко Шоршокановић                            РУКОВОДИЛАЦ ХИГИЈЕНСКОГ ОДРЖАВАЊА-РЕФЕРЕНТ ППЗ И ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Сања Стојановић                                       ЧИСТАЧИЦА

Анка Станковић                                          ЧИСТАЧИЦА

 

V СЕКТОР

 

Горица Илић                                                ГАРДЕРОБЕР – ШЕФ СТУДИЈА ЗА КОСТИМЕ

Мирјана Станојевић                                  ГАРДЕРОБЕР

Александра Бербер Младеновић          СЦЕНСКИ МАСКЕР-ШМИНКЕР